Login klantenOm toegang te krijgen tot uw persoonlijke beheerspagina moet u uw login en paswoord bij de hand hebben. U vindt deze informatie terug op het inlichtingenblad B.02 dat wij bij u hebben achtergelaten bij de bespreking van de uitvaart.

De gegevens voor qui-uitvaartwens ontving u na registratie.
login
persoonlijke beheerspagina  
login
qui-uitvaartwens  

Uw mening telt


U was op een plechtigheid die verzorgd werd door quirijnen uitvaartzorg? Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
uitstekend   goed   matig   onvoldoende
uitstekend   goed   matig   onvoldoende
uitstekend   goed   matig   onvoldoende
uitstekend   goed   matig   onvoldoende
uitstekend   goed   matig   onvoldoende


  

Familieberichten op qui.beDe familieberichten op qui.be werden geplaatst met toestemming van de opdrachtgever.

Gelet op de brede toegankelijkheid van het medium internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn persoon te verwijderen.

Bescherming van persoonsgegevens
Quirijnen Uitvaartzorg NV hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Quirijnen Uitvaartzorg NV geeft u daarbij volgende garanties: uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.

U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kunt de juistheid ervan verifiëren.

Quirijnen Uitvaartzorg NV treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Volledige disclaimer & privacy ...